RFID-CARD – Scheda di prossimità radiofr Card RFID

SKU: RFID-CARD Categories: ,

Scheda di prossimità radiofr Card RFID
Scheda di prossimità per radiofrequenza – Card RFID – Bassa frequenza 125 KHz – Massima sicurezza, dispositivi non copiabile – Scheda bianca per stampa sui due lati

Scheda di prossimità per radiofrequenza – Card RFID – Bassa frequenza 125 KHz – Massima sicurezza, dispositivi non copiabile – Scheda bianca per stampa sui due lati