KSI4800006.300 – Kit antenna ausiliaria 4G con cavo 30cm

Kit antenna ausiliaria 4G con cavo 30cm
Kit per antenna ausiliaria con connettore e cavo da 30 cm.

Kit antenna ausiliaria 4G con cavo 30cm
Kit per antenna ausiliaria con connettore e cavo da 30 cm.